O pastiri, vjerni čuvari

1. O pastiri, vjerni čuvari,
sad se prenite!
Dare Kralju sprem’te u počast,
na put krenite!
Uskliknite: Aleluja
gore do neba,
gore do neba,
jer poznaje sva priroda
Boga svojega,
Boga svojega.

2. O čuvari, vjerni ovčari,
vi ste blaženi;
od svih ljudi najvećma ljubi
Kralj vas rođeni.
Malo Dijete pohodite
vi u Betlemu,
vi u Betlemu,
poklon’te se svi duboko
Bogu svojemu,
Bogu svojemu.

3. O čuvari, vama se
mladi Kralj svim raduje.
Što će Njemu da tašt i varav
svijet ga poštuje.
Srca čista on tek ište,
puna milosti,
puna milosti.
On u njima stanak traži
rad poniznosti
rad poniznosti.

4. Ah, što lijepim danas to cvijetkom
zemlja rodila!
Ah, što divnim darom nebesa
nam ugodila:
Djeva ruža,
Isus cvijetak,
Josip ljiljan čist,
Radujmo se,
o pastiri,
rodi nam se Krist,
rodi nam se Krist!