Dođite sad

Podravina

Dođite sad mladenci, djevojke
dare svoje nosite božićnice darujte,
fijolice, ružice, žrtvujte, žrtvujte
da se sigra malo dijete Isus Bog.

Ovdje leži djetešce, janješce, na slamici počica.
O predragi Isuse, o lepa božićnica, mirisna
ružičica, koji dođe da od grijeha spasi nas.