Dođite sad mladenci

Podravina

Dođite sad mladenci, djevojke
dare svoje nosite božićnice darujte,
fijolice, ružice, žrtvujte, žrtvujte
da se sigra malo dijete Isus Bog.

Ovdje leži djetešce, janješce, na slamici počica.
O predragi Isuse, o lepa božićnica, mirisna
ružičica, koji dođe da od grijeha spasi nas.