Da mi je biti sunce

Da mi je biti sunce!
Da mi je biti sunce!
O što sve ne bih,
što sve ne bih dao,
ja bih noću sjao!

Da mi je biti vjetar!
Pa da sve tajne
da sve tajne znam,
da nikad nisam sam!

Da mi je biti jutro!
Da mi je biti jutro i veče,
potok koji uvijek teče!

Da mi je biti or’o
Da mi je imat njegova krila,
letio bi put visina!

Da mi je biti dijete!
Da mi je imat njegove oči,
da svi Kristu mogu doći!

Da mi je biti more!
Da mi je biti njegova dubina,
nosio bi ljubav svima!

Da mi je biti potok!
Da mi je teći i svima reći:
“Isus vodi k pravoj sreći!”

Da mi je biti vatra!
Da mi je biti svijeća i vatra,
gorjeti za svoga brata!

Da mi je biti bolji!
Da mi je biti makar malo bolji,
živjeti po Božjoj volji!