Čuj, jasni glas odjekuje

Gregorijanski koral

Čuj, jasni glas odjekuje, u tami nas opominje:
oda sna sad se trgnite, s nebesa Isus dolazi. Amen.

Nek duh se diže klonuli, nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja, od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca, da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama, za oproštenje molimo.

Kad iznovice dođe on, i strahom zemlju napuni,
Nek ne kazni nas grešnike, nek pomiluje blago as.

Gospodstvo, slava, hvala, čast, sa Ocem Sinu višnjemu.
I s njima Duhu Svetomu, nek bude u sve vjekove. Amen.