Božanskog srca

1. Božanskog srca slušam sveti glas
iz hrama kako zove sve nas!
Gle srca ovog znak krvavi:
tu stanak ljubavi.

Slava, Kriste, Srcu svetom Tvom,
vjera kliče Ti u srcu mom:
Isuse mili, pohodi me, u raj svoj vodi me! (2x)

2. Iz Srca Krv Vam donije spas,
o čujte, čujte moj silni glas.
U njemu nek Vam svet bude stan
dok dođe smrtni san.

3. Izlit ću na te za poklon tvoj
milosti rosu, milosti raj
gdje naći tek ćeš Ti željen’ mir
i vječne sreće vir.