Bog mi je svjetlost i spasenje

Maja Majcen

Bog mi je svjetlost i spasenje!
Bog mi je svjetlost i spasenje,
koga da se bojim?
Bog je štit života mog,
pred kime da strepim?
Za jedno molim Jahvu,
samo to ja tražim
da živim u domu Jahvinu
sve dane svog života,
da uživam milinu Jahvinu,
i dom Njegov gledam.