Palijativa

palijativa_za_header1f21


Mobilni tim za palijativnu skrb Franjevačkog svjetovnog reda skrbi o teško i neizlječivo bolesnim te umirućim osobama na području grada Zagreba posjećujući ih u njihovim domovima.
Ako želite biti volonter, javite nam se!

Posjetite naše stranice:

http://palijativa.ofs.hr/