SVETI PONCIJAN I HIPOLIT

UntitledSveti Poncijan i Hipolit – zajedno su prognani na Sardiniju što je razlog zajedničkog slavlja spomendana. Oba su mučenici.

Sveti Poncijan je izabran za papu 230. godine. Car Maksim Tračanin, prvi barbarin rimski car, ponovno započinje progone kršćana. Okomio se na voditelje Crkve: biskupe, svećenike i đakone. Uhićen je Papa Poncijan i prognan na Sardiniju. Odrekao se biskupske službe da bi bio izabran novi papa. Umro je na Sardiniji a tijelo mu je dao prenijeti u Rim papa Fabijan i sahraniti u Kalistove katakombe.

Sveti Hipolit – bio je rimski svećenik i poznati teolog. Sukobio se s papom Kalistom i sebe je smatrao rimskim biskupom te je postao prvim protupapom. U progonstvu pružio je ruku pomirenja papi Poncijanu priznajući ga rimskim biskupom. Umro je u zatočenju a tijelo mu je kasnije preneseno u katakombe na Tiburtinskoj cesti u Rimu.

O blažene li Crkve naše koju tako prosvjetljuje sjaj božanske ljepote, koju u naše dane obasjava slavna krv mučenika. I prije je bila bijela u djelima braće; sada je postala crvena u krvi mučenika. Među njezinim cvijećem ne nedostaju ni ljiljani ni ruže. Sad se bore pojedinci da prožive tu dvostruku njezinu čast. Primaju jedni bijele krune zbog svojih djela, a drugi grimizne zbog svoga mučeništva.

Iz Poslanica svetog Ciprijana