SVETI PIO V.

Papa-Pio-VSveti Pio V., papa (1504.-1572.) – Michele Ghislieri rodio se 1504. godine u sjevernoj Italiji. Stupio je u red propovjednika i postao dominikanac. Slovio je kao revan i pobožan redovnik i svećenik. Vršio je službu inkvizitora u područjima koja su graničila s onima koja su nastavali protestanti. Imenovan je biskupom i kardinalom. Za papu je izabran 1566. godine uzevši ime Pio V. Reformirao je rimsku kuriju te uveo disciplinu u Crkvu. Nije bio vješt u politici, ali je uspio organizirati vojnu akciju koja je 1571. godine pobijedila kod Lepanta tursku mornaricu. Zasluge je pripisao Blaženoj Djevici Mariji, te je uveo listopadsku pobožnost u znak zahvalnosti i kao preporuku Crkve u njezin zagovor. Umro je 1572. godine, a žalost Crkve je zbog njega bila velika.

Kraljice svete krunice, beskrajne sreće more! Tebi se puci klanjaju, anđeli tebi dvore. Divno si čudo stvorila krunicu kad si nam dala, Nebo i zemlja pjevaju: bila ti čast i hvala.

Kraljice krunice, moli za nas! Kraljice krunice, budi nam spas!

Hrvatska pučka pjesma