SVETI PETAR REGALAT

San_Pedro_Regalado_-_Santa_Maria_del_Pi_-_Barcelona_2014Sveti Petar Regalat (1390.-1456.) – rođen je u Valladolidu. Vrlo je mlad ušao u Red Manje braće ali je odmah usvojio duh pobožnosti, mrtvenja, siromaštva, a napose je njegovao ljubav prema šutnji i samoći. U duhu obnove Reda koji je napose promicao sveti Bernardin Sijenski, Petar je među prvima u Španjolskoj prihvatio opservanciju. Podržava uspostavu franjevačkoga eremitorija u Aguileri, a kasnije u Abroju. Obavljao je službu gvardijana i magistra novaka. Prednjačio je braći u vjernosti franjevačkome idealu. Umro je 1456. godine u eremitoriju u Aguileri.

Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit.

Ps 63, 2-4