SVETI PATRIK

patrikSveti Patrik (385.-461.) – rođen je u Britaniji koja je tada pod rimskom vlašću. Kelti su zarana prihvatili kršćanstvo. Zarobili su ga irski gusari, ali je uspio pobjeći i vratiti se u Britaniju. U Galiji je svršio teološki studij, te je zaređen za svećenika. Papa Celestin I. imenuje ga biskupom 431. godine i odlazi u Irsku. Iznova je organizirao pastoralno djelovanje te se irski pogani okršćanjuju. Iza sebe je ostavio nekoliko spisa, a najpoznatiji je “Ispovijest”. S vremenom je Irska slala svoje misionare i u druge europske zemlje. Umro je 461. godine, a zadobio je počasni naslov “apostol Irske”.

Mogu uskliknuti: Gospodine, tko sam ja i na što si me pozvao kad si me obasuo tolikim božanskim darovima? Stoga neprestano slavim i uzvisujem ime tvoje gdje se god nađem, ne samo u sreći nego i u nevolji. Što god mi se desilo, bilo dobro bilo zlo, jednako moram prihvatiti i Bogu stalno zahvaljivati. On mi je pokazao kako ću u njega nepokolebljivo vjerovati, a on me je i uslišao. U svojim posljednjim danima ni sam nisam svjestan kako sam se prihvatio ovoga pobožnoga i divnoga pothvata. Kao da sam nasljedovao one propovjednike o kojima je Gospodin nekoć govorio da će naviještati njegovu Radosnu vijest i da će mu biti svjedoci pred svim narodima.

Iz Ispovijesti svetog Patrika