SVETI MONTAN I MAKSIMA

Medovic_Srijemski_mucenici_400Sveti Montan i Maksima – srijemski su mučenici o kojima imamo malo podataka. Za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana 304. godine sklonio se u Sirmium (Srijemsku Mitrovicu) svećenik Montan sa svojom ženom Maksimom. Jedno su vrijeme bili nepoznati, ali je netko zamijetio njihovo ponašanje pa su bili prijavljeni da su kršćani te su uhićeni. Mučeništvo su podnijeli zajedno, a s njima Kvadrat, Tedozije, Emanuel i još 40 neimenovanih kršćana. Bili su bačeni u rijeku Savu. Budući da su podnijeli mučeništvo na našem području, dobro je da očuvamo na njih trajnu uspomenu.

Isus reče: “Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.”     Mt 7, 24-25