SVETI MIHAEL, GABRIJEL I RAFAEL

3arkandjelaSveti Mihael, Gabrijel i Rafael – su arkanđeli o kojima govori Sveto pismo.

Sveti Mihael – ime znači: “Tko je kao Bog?” Arkanđeo Mihael se u Svetom pismu spominje pet puta, najviše u Knjizi proroka Daniela. Posebno je značajan tekst u knjizi Otkrivenja (Otk 12,7-9). Liturgija ističe trostruku djelatnost arkanđela Mihaela: on je borac, molitelj i pratilac.

Sveti Gabrijel – znači “Bog je jak”. I on se spominje u Svetom pismu, u Knjizi proroka Daniela (usp. 8,16-26). Posebno je značajna njegova uloga: naviješta utjelovljenje Sina Božjega (Lk 1,26-38). Pio XII. ga je proglasio zaštitnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije.

Sveti Rafael – znači “Bog iscjeljuje, liječi”. Veoma je prisutan u Knjizi o Tobiji. Liječi Tobiju i Saru. Zaštitnik je putnika.

Crkva slavi zajedničkim blagdanom ova tri arkanđela, poslanika Božja.

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju; budi nam obrana proti zloći i zasjedama đavla. Neka mu Bog zapovijedi, proseći molimo, a ti, Poglavico vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove, koji se na propast duša po svijetu miješaju, božanskom krepošću u pakao potjeraj!