SVETI LONGIN

29_4.previewSveti Longin – rimski je vojnik koji je Isusu na križu kopljem probo bok (usp. Iv 19,34). Evanđelist Matej ga zove satnikom (Mt 27,54) koji je s vjernicima čuvao Isusa raspetoga na križu. On je izjavio pod križem da je Isus uistinu Sin Božji. Prema kršćanskoj predaji Longin je prihvatio kršćanstvo te je postao biskup u Kapadociji.

I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: “Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!” I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.                          Lk 23, 46-49