SVETI LEONARD PORTOMAURICIJSKI

200px-S_LeonardoSveti Leonard Portomauricijski (1676.-1751.) – promicatelj je pobožnosti križnog puta i zaštitnik pučkih misionara, sljedbenik je franjevačkog ogranka reformata. Leonard se rodio u talijanskom gradiću Porto Maurizio, blizu današnjeg San Rema. Studira u Rimu na Gregorijani, a 1696. godine stupa u Red Manje braće reformata. Za svećenika je zaređen 1702. godine. Kao franjevac se opredijelio za stroži način života, odan je molitvi i kontemplaciji, veliki je asket i pokornik. Slavni je propovjednik te pučki misionar. Sveti Alfonz Liguori je izjavio da je Leonard “najveći propovjednik našeg stoljeća”. U jubilejskoj godini 1750. propovijeda u Rimu, podiže križeve na javnim mjestima, pa i u rimskom Coloseumu, promiče pobožnost križnog puta te nastoji oko proglađenja dogme bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Umro je malo poslije velikog jubileja 1751. godine u samostanu svetog Bonaventure na Palatinu u Rimu.

Put Križa je naime protulijek mana, čišćenje od razuzdanih strasti, učinkovit poticaj na krepostan život. Doista, ako očima duha predstavljamo preljutu bol Sina Božjega kao na naslikanim platnima, gotovo je nemoguće, zbog tolikog značenja toga svjetla, a da se ne zgrozimo nad ogavnostima svoga života, te da, štoviše, ne uznastojimo ljubavlju odgovoriti tolikoj ljubavi, ili barem da protivštine, koje svatko susreće u svome životu, dragovoljno podnosimo.

Sveti Leonard Portomauricijski