SVETI KARLO BOROMEJSKI

2014-11-3_4_studenog_sveti_karlo_boromejski_biskup(1)Sveti Karlo Boromejski (1538.-1584.) – rođen je 1538. godine u gradiću Arona u obitelji Boromeo. U Paviji je u 21. godini doktorirao pravo. Ujak papa Pio IV. imenuje ga državnim tajnikom i kardinalom. U to vrijeme je rastrošan i svjetovnog ponašanja. Nakon smrti najstarijeg brata neočekivano se produhovljuje i odlučuje za promjenu života. Sudionik je Tridentskoga koncila (1560.-1563.) na kojemu je nastojao oko pomirenja s protestantima. Godine 1564. postaje milanski nadbiskup te nastoji oko obnove milanske Crkve: obnavlja liturgiju, osniva dobrotvorne ustanove, ujednačuje vođenje matica u župama. Bio je čovjek silne energije, radin i duhovan. U vrijeme kuge 1576./77. neumorno pomaže okužene. U jednome pastoralnom pohodu naglo oboli i 1584. premine. Bio je i franjevački trećoredac.

Shvatite, braćo, ništa nije tako potrebno svim crkvenim ljudima koliko mislena molitva koja sve naše djelovanje prethodi, prati i slijedi. Molit ću psalme, veli prorok i razumjet ću. Obavljaš li sakramente, misli, brate, što činiš; ako proslavljuješ misu, razmatraj što prikazuješ; moliš li psalme u koru, misli kome i što govoriš; ako dušama ravnaš, misli kojom su krvlju oprane. I tako nek se sve vaše vrši u ljubavi. Tako ćemo lako moći nadvladati sve poteškoće koje danomice u velikom broju doživljavamo. Tako ćemo imati snage da Krista rodimo u sebi i u drugima.               

Sveti Karlo Boromejski