SVETI JAKOV STARIJI, APOSTOL

sveti_jakov_stariji7Sveti Jakov Stariji, apostol – sin je Zebedejev i brat apostola Ivana, po zanimanju ribar. O njemu nam govore evanđelja i Djela apostolska. Uživao je veliko Isusovo povjerenje te se s Petrom i Ivanom nalazi s Isusom kod Preobraženja i u Maslinskom vrtu prije Muke. Nakon Duhova Herod Agripa ga uhiti te ga “mačem pogubi” (Dj 12, 2). Relikvije su mu u 9. stoljeću donesene u Compostellu pa to svetište svetog Jakova Starijeg postade jedno od onih kamo su hodočasnici najviše išli. Svetog Jakova štuju hodočasnici i planinari kao svoga zaštitnika.

Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: “Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!” Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.               

Mt 4, 18-22