SVETI IVAN OD BOGA

x10035184978311029637Sveti Ivan od Boga (1495.-1550.) potječe iz portugalske obitelji Ciudad, ali je glavninu života proveo u Španjolskoj. Život mu je nemiran i pun različitih i izvanrednih događanja. Ostavio je svoju obitelj te služi kao pastir, a zatim kao vojnik plaćenik. Prešao je u Afriku a potom se nastanio u Granadi. Stekao je poprilično imanje trgovanjem knjigama. Čuvši propovijed svetog Ivana Avilskog razdijelio je svoja dobra siromasima. Njegovo su obraćenje protumačili kao ludilo pa su ga strpali u ludnicu. Nakon što je iz nje izašao, isprošenim darovima izgradio je bolnicu. Osnovao je “Red braće bolničara”. Zaštitnik je bolničara te ovisnika o alkoholu.

Tko razmatra o Božjem milosrđu, čini dobra djela dokle god to može. Bog nam obećaje stostruko u vječnom životu ako iz ljubavi prema njemu udijelimo siromasima samo dio onoga što nam je dao. O sretnog li dobitka, o blažene li zarade!.   Iz Pisma svetog Ivana od Boga