SVETI IVAN KAPISTRANSKI

missiontreasures-212Sveti Ivan Kapistranski (1386.-1456.) – obnovitelj franjevaštva, apostol Europe, sudionik u borbi s Turcima. Rodio se 1386. godine u Capestranu (Abruzzi). Studirao je pravo u Perugii, a u Napulju i Perugii vrši službu suca. U nekom sukobu pao je u zarobljeništvo i tom zgodom slomio nogu. U zatvoru je razmišljao o svom životu pa se odlučio za redovnički poziv. Stupio je 1415. godine u Red manje braće. Bio je vrlo povezan sa svetim Bernardinom Sijenskim s kojim je radio na obnovi Reda. Postao je pučki misionar te ide diljem Srednje Europe promicati ozbiljniji kršćanski život. Nakon što su Turci osvojili 1453. godine Carigrad, krenuli su prema Europi. Sveti Ivan uspije nagovoriti kršćanske vladare na obranu te okupi vojsku kojoj je na čelu bio Ivan Hunjadi. Obranili su 1456. godine Beograd te privremeno Turke zaustavili. U ratnom vihoru se okužio te je umro na današnji dan u našem Iloku. Tijelo mu je nestalo: ne zna se je li sakriveno ili su ga Turci uništili.

Svi koji su pozvani k stolu Gospodnjem, treba da se sjaje svim krepostima časnoga ćudorednoga života, bez ikakva kaljava ili nečista poroka. Treba da u zajednici časno žive kao sol zemlje sebi i drugima pa da i druge, kao svjetlo svijeta, sjajnim rasvjetljenjem prosvjetljuju.

Sveti Ivan Kapistranski