SVETI IVAN GABRIJEL PERBOYRE

sveti_ivan_gabrijel_perboyreSveti Ivan Gabrijel Perboyre (1802.-1840.) – mučenik u Kini. Rodio se 1802. godine u pobožnoj seljačkoj obitelji u južnoj Francuskoj. Stupio je u misijsku družbu lazarista i položio zavjete 1820. godine. Studirao je u Parizu te bio zaređen za svećenika 1825. godine. U svojoj redovničkoj zajednici je bio rektor u sjemeništu te učitelj novaka. Želio je poći u misije u Kinu, zato je i postao lazaristom. Poglavari su mu konačno uslišali molbu. Došao je u Kinu 1835. godine. Revno je djelovao kao misionar. I ondje su započeli progoni kršćana te je o. Ivan Gabrijel uhićen te pogubljen na današnji dan 1840. godine. Najprije mu je tijelo bilo sahranjeno u Kini ali je kasnije preneseno u Francusku, u kuću maticu lazarista. Svetim je proglašen 1996. godine.

Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa – došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama – da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga. Jer vama je dana milost: “za Krista”, ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti, isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.

Fil 1, 27-30