SVETI DIONIZIJE PARIŠKI

132451-004-67358E20Sveti Dionizije Pariški – U trećemu stoljeću je Pariz bio malo naselje “Lutetia Parisiorum”. Prema djelu svetog Grgura iz Toursa “Historia francorum” papa Fabijan je u 3. stoljeću poslao u Galiju Dionizija da naviješta Evanđelje. Uspješno je misionario sa svećenikom Rustikom i đakonom Eleuterijem, dok nisu podnijeli mučeništvo za Valerijanova progonstva 258. godine u Parizu na Montmartru (lat. Mons martyrum). Kasnije je nedaleko mučenikova groba podignuta glasovita benediktinska opatija St. Denis, kako Francuzi nazivaju Dionizija. Svečev grob je postao jedno od najvećih svetišta u zemlji. Tu su se sahranjivali francuski kraljevi. St. Denis je zaštitnik Pariza ali i cijele Francuske. Njegovo je ime u francuskoj varijanti često i u našem narodu: Denis.

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

Fil 4, 8-9