SVETI ANDRIJA KIM, PAVAO CHONG I DRUGOVI

drawingSveti Andrija Kim, Pavao Chong i drugovi – koreanski mučenici. Kršćanstvo se preko Kine širilo u Koreju, napose u 19. stoljeću i kasnije. Kao i u drugim zemljama bilo je protivljenja, progona i mučenja. U Koreji su mučenja bila u nekoliko vremenskih perioda, a napose u razdoblju od 1839. do 1846. i od 1866. do 1867. godine. Mučenici su misionari koji su dolazili iz europskih zemalja ali i domaći vjernici i svećenici. Papa Ivan Pavao II. je 1984. godine svetima proglasio stotinjak korejskih mučenika, a na čelu su im svećenik Andrija Kim i katehist Pavao Chong. Danas Crkva u Koreji cvate jer posijano sjeme mučenika i ondje raste.

Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome: da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj; osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost; s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

Kol 1, 9-14