Svetac dana

Sveta Marija Bogorodica

Sveta Marija Bogorodica - najstarija je svetkovina posvećena blaženoj Djevici Mariji, Majci Isusovoj, na kršćanskom Zapadu. Uvedena je nakon Efeškoga sabora (431.). Tada je Mariji dan naslov - Bogorodica - jer je rodila Isusa Krista za kojega Crkva vjeruje da je pravi čovjek i pravi Bog. Upravo porodom blažene Djevice Marije nastupila je punina vremena (usp. Gal 4,4), a to znači novo razdoblje povijesti čovječanstva koje nazivamo povijest spasenja. U njemu Marija iz Nazareta ima svoju ulogu kao Majka Isusova.

Anđeo joj reče: \”Ne boj se Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega...\” Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. (Lk 2, 19)

fra Rajko Gelemanović – Sa svecem svakoga dana

Sa svecem svakoga dana izdao je Brat Franjo 2008. godine, a autor je fra Rajko Gelemanović. Ovdje možete naći nešto o svecu dotičnog dana. Mir i dobro!