SVETA MARIJA BOGORODICA

mary3Sveta Marija Bogorodica – najstarija je svetkovina posvećena blaženoj Djevici Mariji, Majci Isusovoj, na kršćanskom Zapadu. Uvedena je nakon Efeškoga sabora (431.). Tada je Mariji dan naslov – Bogorodica – jer je rodila Isusa Krista za kojega Crkva vjeruje da je pravi čovjek i pravi Bog. Upravo porodom blažene Djevice Marije nastupila je punina vremena (usp. Gal 4,4), a to znači novo razdoblje povijesti čovječanstva koje nazivamo povijest spasenja. U njemu Marija iz Nazareta ima svoju ulogu kao Majka Isusova.

Anđeo joj reče: “Ne boj se Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isu. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega…” Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Lk 2, 19