SVETA MAKRINA MLAĐA

sveta makrina mlaaSveta Makrina Mlađa – rođena je 327. godine u Cezareji u Kapadociji. Bila je starija sestra svetog Bazilija Velikog i svetog Grgura Nisenskog. Nakon zaručnikove smrti povukla se s majkom na obiteljsko dobro uz rijeku Iris. Ondje je provodila život u intenzivnoj  molitvi, meditaciji i pokori. Imala je solidnu teološku izobrazbu. Umrla je oko 340. godine. Kao sveta se časti i njezina baka Makrina (starija) čiji se spomendan slavi 14. siječnja.

O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam. Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih, jer ona je sa mnom vječito.

Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam. Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim. Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne.

Ps 119, 97-104