SVETA IVANA FRANCISKA DE CHANTAL

sveta_ivana_franciska_de_chantalSveta Ivana Franciska de Chantal (1572.-1641.) – donedavno se slavila 12. prosinca, a odlukom pape Ivana Pavla II. na današnji dan. Rođena je 1572. godine u Dijonu. Udala se za baruna de Chantal i rodila mu četiri sina. Susrela se sa ženevskim biskupom svetim Franjom Saleškim koji joj je postao duhovni vođa. Nakon višegodišnjeg udovištva biskup joj predlaže osnivanje novog reda – Pohođenja Marijina. Godine 1610. osniva prvi samostan u Annecyu. Nakon smrti svetog Franje pronašla je novog duhovnog vođu u svetom Vinku Paulskom. Umrla je 1641. godine, a svetom je proglašena 1767. godine. Znala je spojiti kontemplativni sa aktivnim karitativnim djelovanjem.

Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo – kao što je pisano: Rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje dovijeka. A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše, i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu.

2Kor 9, 6-11