SVETA IDA BULONJSKA

ide_de_boulogne_45_01Sveta Ida Bulonjska (1040.-1113.) – rođena je 1040. godine. Udala se sa 17 godina za grofa Eustahija Bulonjskoga. Njihovi sinovi Gotfrid Bulonjski i Balduin, poznati vođe u I. križarskom ratu, 1100. godine proglasili su Jeruzalem kraljevinom. Nakon smrti svoga muža podijelila je svoja dobra Crkvi i samostanima. Umrla je 1113. godine i pokopana je u benediktinskom samostanu St. Vaast u Arrasu u sjevernoj Francuskoj.

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; da ga očitujem propovijedajući kako treba. Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme! Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.                                Kol 4, 2-6