SVETA FINA

svvete fina -smrtSveta Fina – punim imenom Serafina (1238.-1253.) rođena je u gradu San Giminiano u Toskani. U desetoj godini oboljela je od teške bolesti od koje će trpjeti cijeli život. Do petnaeste godine s mukom će se kretati i šivati odjeću za siromahe. Nakon toga ostala je trajno paralizirana uz krevet. Dijelila je s Kristom svoje trpljenje te ga je i sama pojačavala tvrdom daskom kojom je zamijenila ležaj. I štakori su je stalno uznemiravali. Smireno i sabrano je dočekala smrt. Proglašena je zaštitnicom bolesnih od paralize i sličnih bolesti.

Braćo! Po Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.             Gal 2, 19-20