SVETA BERNARDICA SOUBIROUS

bernada_01Sveta Bernardica Soubirous (1844.-1879.) – rođena je u Lourdesu, najstarije je od šestero djece obitelji Soubirous. Kao djevojčici – u vremenu od 11. veljače do 16. srpnja 1858. godine – ukazala joj se 18 puta Majka Božja. Bilo je to u massabiellskoj špilji nedaleko Lourdesa. Danas je Lourdes jedno od najvećih marijanskih svetišta na svijetu. Bernardica je pretrpjela mnoga sumnjičenja, ispitivanja i prezir. Kad je smatrala da je izvršila svoju zadaću, stupila je u samostan u Neversu gdje je umrla 1879. godine. Njezino neraspadnuto tijelo počiva u samostanskoj crkvi.

Konačno 4. srpnja napustila je Lurd da se u nj nikada ne vrati. Nakon tri dana stigla je u samostan St. Gilards u Nevers. Grad se nalazi u središtu Francuske. I tu će provesti svoj kratki redovnički život. “Došla sam ovamo da se skrijem”, izjavila je jednom prilikom… U samostanu će Bernardica nastaviti proživljavati razne vidove poruke koju je Gospa preko nje uputila svijetu: molitva, pokora, trpljenje za grešnike – ali sretna jer je u srcu stalno nosila obećanje koje je blažena Djevica dala: da će je učiniti sretnom na drugom svijetu.

Lurd, R. Laurenin – B. Nagy