SV. MILTIJAD

miltijadSveti Miltijad kao rimski biskup, papa – primio je iz ruku cara Konstantina Velikog “Milanski edikt” 313. godine po kojem se kršćanska vjera priznaje te dobiva slobodu djelovanja. Bio je podrijetlom iz Afrike. Na Petrovu stolicu je sjeo početkom srpnja 310. godine. Za njegova pontifikata je car Konstantin pobijedio takmaca cara Maksencija na Malvijskome mostu na Tiberu. Konačno je Crkva mogla slobodno djelovati. U svemu tome ima i zasluga papa Miltijad kojeg će sv. Augustin nazvati “pravim sinom Kristova mira”. Papa je od cara dobio Lateransku palaču pokraj koje će započeti gradnja bazilike. U njegovo vrijeme Crkva je imala poteškoća s donatistima koji su nijekali oproštenje grijeha po sakramentu pokore pa je papa sazvao sinode da se to riješi. Pontifikat mu je trajao od 310. do 314. godine.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje:
“Zaista, velika je slava Gospodnja!”

                                                    Ps 138, 1-5