SV. KRISTIJANA

91921K

Sveta Kristijana – zaštitnica je Gruzije ili Georgije, u koju je kršćanstvo došlo vrlo rano, u vrijeme rimskog cara Konstantina Velikog. Kralj Mirian je kao poganin doveo u Georgiju mnogo kršćanskih robova. Među njima je bila i djevojka imenom Nino ili Nine. Kad su je pitali kako se zove, ona je jednostavno odgovarala: “Christiana”, a to zapravo znači “kršćanka”; i tako je došlo do njezina imena Kristijana. Ona je dospjela u kuću nekog bogataša u kojega je kao ropkinja mnogo radila. Razmišljala je o bijegu ali se sažalila na ove ljude pa je za njih molila i žrtvovala se. I dogodila se zgoda kada je neka žena plakala što joj je dijete na smrt bolesno, a to je Kristijanu ponukalo da se nad njim pomoli Isusu Kristu, i ono ozdravi. Tako ozdrave i bolesni roditelji kralja Miriana. To potakne kralja da se krsti, te su ga slijedili i njegovi podanici. Tako je Georgija postala kršćanska zemlja. Rimski martirologij spominje sv. Kristijanu kao apostola Georgije. Sve je to bilo u 4. stoljeću.

Oče, kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini. Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.   Iv 17, 18-23