SV. ELIGIJE

sv. eligije

Sveti Eligije (franc. Eloio, hrv. Berislav) – rodio se oko 588. godine nedaleko Limogesa u središnjoj Francuskoj. Bio je zlatar i izrađivao je kovani novac (kovanice) u vrijeme franačkih kraljeva Klotara II. i Dagoberta I., a bio je njihov cijenjeni savjetnik. Bio je veliki dobročinitelj, otkupljivao je robove, gradio je samostane i crkve, a 632. godine sagradio je i čuveni benediktinski samostan Solignac u biskupiji Limoges. Poslije smrti kralja Dagoberta 639. godine napušta kraljevski dvor, postaje svećenik, a 641. godine posvećen je za biskupa u Noyonu u sjevernoj Francuskoj. Preveo je mnoge Germane na kršćansku vjeru. Umro je na današnji dan 660. u Noyonu. Njegove se relikvije čuvaju u katedrali u Noyonu,  a glava u crkvi sv. Andrije u Challesu kod Pariza. Zaštitnik je mnogih obrtnika koji se bave metalima, a napose zlatara.

Tko god vjeruje: “Isus je Krist”, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.                               1Iv 5, 1-4

 

NATALIJA NIKOMEDIJSKA

sv. natalija nikodemska

Sveta Natalija Nikomedijska je živjela na prijelazu između 3. u 4. stoljeće u Nikomediji u Maloj Aziji. Bila je supruga sv. Hadrijana. U vrijeme progona za cara Dioklecijana njezin muž i još dvadesetak kršćana su bili uhićeni. Dok su bili u zatvoru, Natalija je uložila mnogo truda i žrtava za njihovo oslobađanje: nije ih uspjela izvesti na slobodu jer su 303. pogubljeni. Ostatak je života provela u Carigradu.

Nauči me, Gospodine, putu svojemu,
ravnom me stazom povedi
poradi protivnika mojih.

Bijesu dušmana mojih, ne predaj me,
jer ustadoše na mene svjedoci lažni
koji dašću nasiljem.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!
Ps 27, 11-14