SV. ADELA

SANTA ADELAIDA ADELA O ALICIASveta Adela (njem. Adelheid, skraćeno Heidi) – živjela je od 931. do 999. godine. Bila je kćerka burgundskoga kralja Rudolfa II. i žena njemačkog cara Otona I. kojeg je okrunio papa Ivan XII. za rimskog cara a nju za caricu. Poslije smrti cara brinula se i odgajala unuka do punoljetnosti kada je kao Oton III. stupio na prijestolje. Podupirala je klinijevsku reformu, pomagala je gradnju crkava i samostana. Umrla je u samostanu Selz u Alzasu 999. godine. Svetom ju je proglasio papa Urban II. 1097. godine. Karakteristika lika sv. Adele je izgradnja “kreposti nad krepostima”, bila je sva usmjerena na Boga.

 

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.               2Sol 3, 1-5