SVETI ŠIMUN

sveti_simun_jeruzalemski2

Sveti Šimun – drugi je jeruzalemski biskup. Tradicija ga smatra sinom Kleofe, učenikom Gospodinovim, koji je na putu u Emaus susreo Uskrsloga. Nakon mučeničke smrti svetog Jakova Mlađega oko 62. godine postaje biskupom Jeruzalema. Prigodom opsade Jeruzalema rimske vojske bježi u Pellu. Za cara Trajana je uhićen i 107. godine pogubljen. Doživio je visoku starost od 109 godina. Posvećene su mu mnoge crkve u Europi, npr. u Bologni, Bruxellesu i drugdje.

Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.             Jak 1, 12