SVETI ROMAN

sveti_romanSveti Roman – gorštak je sa Jura gorja u Francuskoj, rodio se oko 400. godine. U mladosti ga je počela voditi misao o pustinjačkome životu, da u Jura gorju stvori novu Tebaidu kao u Egiptu. Zamisao je ostvario te osnovao samostan za pustinjake. Slijedili su ga mnogi pa je osnovao više muških, a i jedan ženski samostan. Pridružili su mu se rođeni brat te sestra. Zaređen je i za svećenika. Svetog Romana stari životopisci nazivaju “Kristovim herojem” jer je posve pripadao Bogu. Umro je 465. godine u samostanu La Balme dok je bio u posjetu svojoj sestri redovnici. Ondje mu se nalazi grob na koji hodočasti Božji narod i danas.

Da, po milosti koja mi je dana svakome između vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere… Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana… Rim 12, 3.6