SVETI POLIKARP

1112_sv_polikarpSveti Polikarp – bio je biskup u Smirni. O tome svjedoči lionski biskup sveti Irenej 190. godine: “Bio je učenik apostola te prijatelj mnogima koji su vidjeli Gospodina. Sami apostoli su ga postavlili za biskupa Azije u Crkvi Smirne”. Kao mladi biskup u Smirni pružio je gostoprimstvo svetom Ignaciju Antiohijskom na putu u Rim. Euzebije u “Povijesti Crkve” spominje da je sveti Polikarp putovao u Rim 154/5. godine da s papom Anicetom raspravi o danu slavljenja Uskrsa. Polikarp je na današnji dan 155. godine u dobi od 86 godina pretrpio mučeništvo. Svjedočanstvo njegova mučeništva je “poslanica smirnske Crkve” koja se nalazi u časosolovu Božjeg naroda.

Kad je lomača bila pripravljena, Polikarp… pogleda na nebo i reče: “Gospodine, Bože svemogući, Oče ljubljenoga i blagoslovljenoga Sina tvoga Isusa Krista! Mi smo te po njemu upoznali… Hvala ti što si me učinio dostojnim da baš danas i baš u ovaj čas budem zajedno sa svetim mučenicima dionik čaše tvoga Krista… Bože istiniti, o da me danas primiš među svoje mučenike kao žrtvu divnu i ugodnu kako si je pripravio, predodredio i sada ispunio.              Iz “Poslanice smirnske Crkve” o mučeništvu sv. Polikarpa