SVETI TEOFIL IZ CORTE

Teofilo da CorteSveti Teofil iz Corte (1676.-1740.) – rođen je 1676. godine u mjestu Corte na Korzici, krsno mu je ime bilo Blaž. Stupio je u Red manje braće te dobio ime Teofil (Bogoljub). Studij je završio u Napulju te postao svećenik. Osnivao je “ritire”, samotnička mjesta, gdje se sam povlačio i druge okupljao. U isto je vrijeme bio revan i u svećeničkom apostolskom djelovanju. Posljednje je godine proveo u toskanskom gradu Fucecchio gdje je vršio službu gvardijana i gdje je umro na današnji dan u 64. godini života.

Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati. U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište. U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!                               Ps 62, 6-9