SV. VINKO PALLOTTI

sveti_vinko_pallottiSveti Vinko Pallotti (1795.-1850), svećenik, aktivni dušobrižnik rimske mladeži, franjevački trećoredac, utemeljitelj je redovničke zajednice “palotinaca” koji u Hrvatskoj imaju nekoliko kuća.

“Zar će katolici pokazati manje žara za stvar neba negoli krivovjerci i nevjernici za stvar pakla!” Sv. Vinko Pallotti