SV. LIBERATA I FAUSTINA

Faustina_liberata_affrescoSveta Liberata i Faustina – prema predaji su rođene sestre, žive u 6. stoljeću. Prihvatile su asketski život te se povukle u samoću kod jezera Como u sjevernoj Italiji. Ustanovile su samostan i posvetile ga svetoj Margareti. U njemu su umrle na glasu svetosti. Kršćanski puk osobito časti svetu Liberatu čije je uvjerenje da ona oslobađa od najrazličitijih bolova i bolesti.

I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist… da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu. 1Kor 7, 34-35