SV. EMERENCIJANA

emerencianaimaSveta Emerencijana – živi u Rimu, mučena je za vrijeme cara Dioklecijana, vjerojatno 305. godine. Predaja govori da je bila rođena sestra svete Agneze. Neki su pogani htjeli rastjerati ukopnike svete Agneze čemu se suprostavila Emerencijana, a oni je kamenovaše. Njezino se štovanje širilo već u 4. stoljeću. Relikvije su joj u 9. stoljeću prenesene u baziliku svete Agneze u Rimu.

Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanoću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.              Jak 1, 2-4