SV. AGNEZA

Santa_Agnese_-_mosaico_Santa_Agnese_fuori_le_muraSveta Agneza, hrvatski Janja – bila je plemenita Rimljanka, kršćanka od djetinjstva. Kao djevojčica od 13 godina podnijela je mučeništvo za progonstva kršćana (258. g.). Njezino se štovanje brzo raširilo, a ime joj se nalazi u Rimskome kanonu. Njezin životopis prate brojne legende. Njoj u čast je u Rimu podignuta velika bazilika nad njezinim grobom a donatorka je bila Konstancija, kćerka cara Konstantina.

Blažena je Agneza raširenih ruku molila: Tebe, Oče sveti, molim; evo dolazim tebi, koga sam ljubila, koga sam tražila i za kojim sam trajno žudila.                                           Božanski časoslov