OBRAĆENJE SV. PAVLA APOSTOLA

800px-Schiavone_2Obraćenje svetog Pavla apostola – Djela apostolska u nekoliko navrata opisuju Pavlovo obraćenje: 9,1-22; 3-16. Gospodin Isus se Pavlu pred Damaskom objavio te je svojom milošću preoblikovao Savla u Pavla. Nakon višegodišnjega duhovnog sazrijevanja Pavao postaje najveći pronositelj evanđeoske poruke. Osobito su značajne za njegovo shvaćanje obraćenja njegove osobne refleksije zapisane u njegovim poslanicama (Galaćanima, 1 Korinćanima i druge). Pavao je bio svjestan svoga apostolskog poziva, predan je Kristovu spasiteljskom djelu, nije ga moglo ništa zaustaviti u njegovu misionarenju. Sam je naglasio i zato su razumljive njegove riječi: “Meni je živjeti Krist!”

Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem. Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.

                                                                                                                                                                         2Tim 1, 8-12