SVETI PROSPER AKVITANSKI

High-PriestSveti Prosper Akvitanski (390.-463.) – rodio se oko 390. godine u Akvitaniji u Galiji. Njegovi spisi odaju čovjeka visoke kulture i izobrazbe. Bio je oženjen ali je u dogovoru sa ženom postao redovnik u Massiliju (današnji Marseilles). Bio je oduševljenik za teološki nauk svetog Augustina. Mnogo je truda uložio braneći Augustinov nauk o milosti i slobodnoj volji čovjekovoj. Sa svetim Hilarijem ide u Rim papi Celestinu I. da on svojim ugledom ustane u obranu Augustinova nauka, što je ovaj i učinio poslavši jednu poslanicu Galskim biskupima. Posljednje je godine posvetio pisanju teoloških i biblijskih djela, ljetopisa i duhovne poezije. Umro je 463. godine. U bazilici svetog Klementa u Rimu nalazi se jedna freska koja predstavlja svetog Prospera Akvitanskog.

Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.   

Ef 2, 4-10