SVETI JOSIP CAFASSO

sveti_josip_cafassoSveti Josip Cafasso (1811.-1860.) – svećenik i franjevački trećoredac. Rodio se 1811. godine u kršćanskoj obitelji u Piemontu. Nakon osnovne škole stupio je u sjemenište, a za svećenika je zaređen 1833. godine. Specijalizirao je moralnu teologiju te postao profesor. Ujedno je bio vrstan ispovjednik i duhovni vođa brojnim torinskim svećenicima, pa i svetom Ivanu Boscu. Umro je u 49. godini života. Za njega je don Bosco napisao: “Uzor svećeničkog života – odličan učitelj klera – otac siromaha – savjetnik dvojbenika – tješitelj bolesnika – odlična okrjepa umirućih – potporanj zatvorenika – spasenje osuđenika na vješala – prijatelj sviju – veliki dobrotvor čovječanstva”.

Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu! Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže; koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.

Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju. O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila! Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.

Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje. Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada!

Ps 119, 1-8