SVETI BARNABA APOSTOL

sveti_barnaba1Sveti Barnaba apostol – O svetom Barnabi znamo samo što nam o njemu kazuju Djela apostolska. Rodom je s Cipra. Među prvima je prihvatio kršćanstvo promijenivši ime Josip u Barnaba. Prodao je dio svoga imanja i novac je dao Crkvi. Vrlo je povezan sa svetim Pavlom, neki misle da je s njime bio Gamalilejev učenik. Obraćenika Pavla je uveo u kršćansku zajednicu u Jeruzalemu. Pavla je pozvao iz Tarza i uključio ga u pastoralno djelovanje u Antiohiju. Pavao i Barnaba s Ivanom i Markom kreću na misijsko putovanje: na Cipar pa na južnu Malu Aziju. Razišli su se upravo radi Marka pa je Barnaba krenuo ponovno na Cipar. Prema predaji je oko 70. godine kamenovan na Cipru.

U antiohijskoj je Crkvi bilo proroka i učitelja: Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen, suothranjenik Heroda četverovlasnika, i Savao. Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: “De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.” Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpustili ih. Poslani od Svetoga Duha siđu u Seleuciju, a odande odjedre na Cipar. Kad se nađoše u Salamini, navješćivahu riječ Božju u židovskim sinagogama. Imali su i Ivana za poslužitelja.

Dj 13, 1-5