SVETI AURELIJAN

Saint_Pol_AurelienSveti Aurelijan – 546. godine je postao biskup Arlesa u Galiji. Kao biskup utemeljio je opatiju svetog Petra. Sudjelovao je na saboru u Orleansu 549. godine na kojem su bile osuđene hereze nestorijanizam i monofizitizam. Na molbu pape Virgilija obraća se gotskom kralju da poštuje rimsku Crkvu i zaključke koncila u Niceji, Efezu i Kalcedonu, a napose u odnosu na arijanizam. Sveti Aurelijan je umro 551. godine u Lyonu i pokopan je u bazilici svetih apostola.

Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. Ono “uzađe” – što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa, da sve ispuni. On i “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

Ef 4, 6-13