Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

svijećnicaPrikazanje Gospodinovo ili Svijećnica – blagdan je ustanovljen na spomen događaja kad su Marija i Josip dječaka Isusa prikazali u hramu (Lk 2, 21-40) i kad su se susreli sa Šimunom i Anom. Jeruzalemski kršćani su počeli od 4. stoljeća slaviti ovaj događaj kao blagdan susreta Isusa i ovih dviju svetih osoba. Blagdan se proširio najprije na Istoku a počeo se od 7. stoljeća slaviti u Rimu. U 10. stoljeću u Francuskoj se na ovaj blagdan blagoslivlju svijeće koje se nose u procesiji. Zbog toga se ovaj blagdan pučkim jezikom naziva “Svijećnica”. Ovaj blagdan je dakle spomen Gospodinova prikazanja u hramu, susreta s pobožnim Šimunom i Anom te posvješćenje da je Isus “svjetlost svijeta”, a tako i mi krštenici.

I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: “Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.”
Lk 2, 27-32