PRIKAZANJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

ebc50b02-bef4-4df7-9e9f-72c7ea60bc18Prikazanje Blažene Djevice Marije – je zapravo spomendan kada je 543. godine posvećena crkva svete Marije Nove, podignute pokraj jeruzalemskog hrama. Istočni kršćani su napose slavili “posvetu” kojom se Djevica Marija od svog djetinjstva posve predala Bogu potaknuta Duhom Svetim, “čijom je milošću bila ispunjena u svome bezgrešnom začeću” (časoslov). Taj događaj apokrifi opisuju tako da je djevojčica Marija, da ispuni zavjet svojih roditelja, ušla u hram i Bogu se prikazala. No, pučka je pobožnost ovom blagdanu dala naslov: “Gospa od zdravlja”, vjerojatno pod utjecajem velike mletačke crkve “Madona della salute”. U Marijinu misalu imamo misu “Blažena Djevica Marija, zdravlje bolesnih”. Latinska, naime riječ “salus” označuje zdravlje, ali i spasenje.

Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, kao nevjesta kad se uresi nakitom. Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju. 

Božanski časoslov