ZARUČNIČKI TEČAJ

RASPORED ZARUČNIČKIH TEČAJA 2021.

ZA SUDJELOVANJE NA TEČAJU OBVEZNO SE PRIJAVITI NA SLIJEDEĆU ADRESU: fra.siget@ofm.hr

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI PUNO IME I PREZIME OBOJE ZARUČNIKA.

15. do 19. veljače 2021. u 20.00 –  POPUNJENO! ODRŽAT ĆE SE!
15. do 19. ožujka 2021. u 20.00 – POPUNJENO!
19. do 23. travnja 2021. u 20.00 – prijava do 18. travnja 2021. na fra.siget@ofm.hr
17. do 21. svibnja 2021. u 20.00 – prijava do 16. svibnja 2021. na fra.siget@ofm.hr
14. do 18. lipnja 2021. u 20.00 – prijava do 13. lipnja 2021. na fra.siget@ofm.hr
19. do 23. srpnja 2021. u 20.00 – prijava do 18. srpnja 2021. na fra.siget@ofm.hr
20. do 24. rujna 2021. u 20.00 – prijava do 19. rujna 2021. na fra.siget@ofm.hr
18. do 22. listopada 2021. u 20.00 – prijava do 17. listopada 2021. na fra.siget@ofm.hr
15. do 19. studenoga 2021. u 20.00 – prijava do 14. studenog 2021. na fra.siget@ofm.hr

Predavanja se održavaju u velikoj dvorani u prizemlju crkve, s početkom u 20 sati, a predavanja traju jedan do dva školska sata, tj 45 do 90 minuta.

Tečaj su dužni pohađati svi zaručnici koji kane sklopiti crkvenu ženidbu. Kotizacija za sudjelovanje na Tečaju iznosi 100 kuna po paru i predaje se zadnjeg dana, prilikom preuzimanja Potvrde o sudjelovanju.

Na zaručnički tečaj može se poći i više mjeseci prije vjenčanja, a Potvrda o sudjelovanju nema rok trajanja. Obrađuju se sljedeće teme:

1. Od zaljubljenosti do ljubavi, Brak kao sakrament – fra Mate Bašić
2. Spolnost u službi života – bračna ljubav – dr. Ivanka Sečen i Ivana Zečević ili Natalija Lovrić
3. Psihološki vid bračnog i obiteljskog života – dr. Jelena Pukšić Haubrich
4. Obiteljski život – iskustvo i svjedočenje – vlč. Stanko Mikulić, đakon
5. Pravne i druge praktične informacije o sakramentu ženidbe – fra Robert Perišić

U duhovnoj pripravi za vjenčanje, kao i inače u životu, važno je da zaručnici nastoje svaku večer obaviti redovitu večernju molitvu i da svake nedjelje pođu na sv. misu u svoju župnu crkvu.

Oni zaručnici koji nisu primili sakramente Prve svete pričesti i Svete potvrde ili nisu kršteni neka se jave svom Župnom uredu mnogo ranije, da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente. Preporuča se da se zaručnici za ovu pripravu jave sredinom mjeseca rujna ili početkom listopada.

Kako bi sklapanje braka u crkvi bilo priznato i za građansko pravno područje, mladenci su dužni u Matičnom uredu nadležnom za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati (Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12) zatražiti Potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. Ta potvrda ne smije biti starija od tri mjeseca. Oba primjerka navedene Potvrde, zajedno sa svim drugim potrebnim dokumentima,  mladenci trebaju predati u Župni ured župe u kojoj se žele vjenčati.